kerja keras

Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang petani pekerja keras yang mempunyai ladang anggur.