Pembekalan Guru BK Baru

Pembekalan Guru BK Baru Tahun Ajaran 2023/2024 telah terlaksana. Berikut ini adalah liputan tentang materi dan pelaksanaan kegiatan ini.